Privacy & algemene voorwaardes

Persoongegevens die verwerkt worden

BURN BBQ kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van BURN BBQ, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BURN BBQ verstrekt.
BURN BBQ kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Jouw voor- en achternaam
- Jouw adresgegevens
- Jouw telefoonnummer
- Jouw e-mailadres
- Jouw IP-adres en noodzakelijke facturatiegegevens

Waarom BURN BBQ jouw gegevens gebruikt

BURN BBQ verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of op basis van een gerechtvaardigd belang zoals (re)marketingdoelstellingen, en/of in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang BURN BBQ gegevens bewaart

BURN BBQ bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

BURN BBQ verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van BURN BBQ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BURN BBQ gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics & Facebook-pixel

BURN BBQ maakt gebruik van Google Analytics en Facebook-pixel om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken, hoe effectief de Adwords- en Facebook-advertenties van BURN BBQ zijn en omwille van (re)marketingdoelstellingen. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google en Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Facebook voor meer informatie.
Google en Facebook kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens hen verwerken. BURN BBQ heeft hier geen invloed op en heeft geen toestemming gegeven om via BURN BBQ verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek hiervoor sturen naar Wim Bloemen, Data Protection Officer van BURN BBQ, via wim@burn-bbq.be. BURN BBQ zal zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

BURN BBQ neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, meldt BURN BBQ deze zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat het er kennis van heeft genomen, aan de Privacycommissie, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.Indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door BURN BBQ verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Wim Bloemen, Data Protection Officer van BURN BBQ.

BURN BBQ is als volgt te bereiken

ADRES : Nieuwenhuyzen 6, 3800 Sint-Truiden
TEL : 0496 72 48 45
E-MAIL: wim@burn-bbq.be

contact &
Afhalen

Burn BBQ Sint-Truiden

Burn bbq
Wim Bloemen
Nieuwenhuyzen 6
3800 Sint-Truiden

wim@burn-bbq.be

Privacy policy & Algemene voorwaarden

Burn BBQ is een onderdeel van Fashion BV • Nieuwenhuyzen 6 • 3800 Sint-Truiden • BE0458.050.925

Online de vlam erin met www.doublegum.be